• RSS
  • Facebook
  • Twitter
07
Październik
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Jeśli po między znacznym uszkodzeniem ciała ludzkiego a śmiercią bliźniej osoby, minęło dużo czasu wolno ubiegać się zwrot wydatków leczenia. Zwrot takich wydatków nazywany jest zadośćuczynieniem. Jeśli natomiast sprawca wypadku wypłacał do chwili zgonów dopłaty do odszkodowań będące refundacją kosztów za leczenie, nie jest on zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia, opieki i pogrzebu postacią trzecim. Koszty pogrzebu są zwracane w przypadku wydatków uzasadnionych. Pod szczególną uwagę brane jest środowisko w jakim osoba zmarła żyła, tradycje oraz ceremoniały rodzinne. Odszkodowanie pogrzebowe nie będzie traktować kosztów zbędnych. Tu odszkodowania gdańsk tego rodzaju pokryją wydatki połączone z transportem zwłok do miejsca pochówku, okupienie miejsca na cmentarzu, cenę trumny i wieńców. W niektórych wypadkach do kosztów zwracanych zalicza się cenę odzieży żałobnej. Niejednokrotnie do tego typu roszczeń kwalifikuje się koszt nagrobka, a też organizację stypy. Okoliczności, w których zginął zmarły, bywają tragiczne. W takich wypadkach rodzina ma potrzebę organizacji odświętnego oraz uroczystego pochówku.
Biuro podatkowe
Pożyczki
Usługi księgowe
Gospodarka

Inne wpisy:

Categories: Biznes

Comments are closed.