• RSS
  • Facebook
  • Twitter
07
Październik
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Pieczątki są komponowane zazwyczaj po to, żeby emitować istotne wiadomości powiązane z prowadzoną aktywnością firmową. Najogromniejszą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie znamionowania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy oraz dane adresowe – pieczątki warszawa. Często umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres witryny internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do formalnej korespondencji urzędowej zawierają na ogół nazwę oraz adres siedziby firmy, w wielu przypadkach też NIP oraz REGON. Tutaj pieczątka są używane tylko przez osoby posiadające upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, przeważnie, wszelkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.
Ekonomia
Biznes
Finanse
Usługi księgowe

Inne wpisy:

Categories: Biznes

Comments are closed.